Tarihçe - Amacımız

2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulan Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığımız; Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

Öğrenci ve personelin sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, yemek, spor, kültürel ve sosyal, ayrıca öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetler düzenlemek görevleri arasında yer alan Başkanlığımızın,

AMACI;

Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgili alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmelerine, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.